Bảng xếp hạng

Bài hát
Video
Tuần  14 
(    -    )
Bán Duyên
01
Bán Duyên
Đình Dũng
112
Mùa Noel Buồn
02
Mùa Noel Buồn
Nhật Kim Anh
29
Nỗi Đau Thấu Trời
03
Nỗi Đau Thấu Trời
Phan Ngọc Luân
22
Phút Biệt Ly
04
Phút Biệt Ly
Phạm Trưởng,Wendy Thảo
8
Yêu Quá Hóa Vô Tâm
05
Yêu Quá Hóa Vô Tâm
Trương Khải Minh
37