Lk: Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng, Ru Ta Ngậm Ngùi, Ru Em, Ru Tình

giangly