Nỗi Nhớ Bình Yên Remix
13

Nỗi Nhớ Bình Yên Remix

Album:chưa cập nhật
Thể loại:Remix Việt
Yêu thích
Chia sẻ
Thêm vào playlist
Thêm vào danh sách phát
Thông tin

Lời Bài Hát  

Hứa mình sẽ có nhau
Nhưng tại sao trái tim em
Mang tình yêu chúng ta đi về đâu?
Xa muôn trùng biển khơi
Sóng tim nơi chốn yên bình

...Xem thêm  

Bài hát

Sợ Cô Ta
Sợ Cô Ta
Hồ Gia Khánh
34
Là Người Dưng
Là Người Dưng
Hồ Gia Khánh
29
Có Mới Nới Cũ
Có Mới Nới Cũ
Hồ Gia Khánh
15
Thay Lòng Đổi Dạ
Thay Lòng Đổi Dạ
Hồ Gia Khánh
12
5
Còn Thương Nhưng Chẳng Thể
Còn Thương Nhưng Chẳng Thể
06:41
Còn Thương Nhưng Chẳng Thể
Là Người Dưng
Là Người Dưng
06:25
Là Người Dưng
Thay Lòng Đổi Dạ
Thay Lòng Đổi Dạ
10:45
Thay Lòng Đổi Dạ
Giọt Nắng Bên Thềm
Giọt Nắng Bên Thềm
04:57
Giọt Nắng Bên Thềm
Vẫy Tay Chào
Vẫy Tay Chào
05:37
Vẫy Tay Chào
Bâng Khuâng Cánh Phượng
Bâng Khuâng Cánh Phượng
05:55
Bâng Khuâng Cánh Phượng
Cánh Thư Mùa Hạ
Cánh Thư Mùa Hạ
05:13
Cánh Thư Mùa Hạ
Nắng Chiều Remix
Nắng Chiều Remix
04:29
Nắng Chiều Remix
Xa Rồi Sẽ Quên
Xa Rồi Sẽ Quên
10:00
Xa Rồi Sẽ Quên