Trả Lại Thời Gian

Trả Lại Thời Gian

Album:chưa cập nhật
Thể loại:Nhạc Trữ Tình
Yêu thích
Chia sẻ
Thêm vào playlist
Thêm vào danh sách phát
Thông tin

Lời Bài Hát  

Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui
Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi
Ngồi viết tâm sự nhớ ngược về quá khứ
Chợt lên nét ...

...Xem thêm  
Đừng Nhắc Chuyện Lòng
Đừng Nhắc Chuyện Lòng
04:21
Đừng Nhắc Chuyện Lòng
Tấm Ảnh Không Hồn
Tấm Ảnh Không Hồn
04:15
Tấm Ảnh Không Hồn
Mưa Chiều Kỷ Niệm
Mưa Chiều Kỷ Niệm
05:08
Mưa Chiều Kỷ Niệm
Trả Lại Thời Gian
Trả Lại Thời Gian
05:00
Trả Lại Thời Gian
Sầu Lẻ Bóng 2
Sầu Lẻ Bóng 2
05:04
Sầu Lẻ Bóng 2
Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
05:01
Chuyện Tình Không Dĩ Vãng
Người Tình Không Đến
Người Tình Không Đến
05:14
Người Tình Không Đến
Giọt Nắng Bên Thềm
Giọt Nắng Bên Thềm
04:57
Giọt Nắng Bên Thềm
Vẫy Tay Chào
Vẫy Tay Chào
05:37
Vẫy Tay Chào
Bâng Khuâng Cánh Phượng
Bâng Khuâng Cánh Phượng
05:55
Bâng Khuâng Cánh Phượng