Dương Hồng Loan
Tên thật:  Dương Thị Hồng Loan
Sinh nhật:  1980-02-24
Giới tính:  Nữ
Quốc gia:  Việt Nam
Tổng quan
Bài hát
MV/Video
Album
Thông tin
Bài hát
Hoa Sứ Nhà Nàng
Hoa Sứ Nhà Nàng
Dương Hồng Loan,Trương Bảo Xuyên
Giọt Lệ Đài Trang
Giọt Lệ Đài Trang
Dương Hồng Loan,Trương Bảo Xuyên
Tình Lúa Duyên Trăng
Tình Lúa Duyên Trăng
Dương Hồng Loan,Quách Thành Danh
Đám Cưới Trên Đường Quê
Đám Cưới Trên Đường Quê
Dương Hồng Loan,Quách Thành Danh
1
Trên Đồng Lúa Vàng
Trên Đồng Lúa Vàng
Dương Hồng Loan,Quách Thành Danh
Tình Thắm Duyên Quê
Tình Thắm Duyên Quê
Dương Hồng Loan,Quách Thành Danh
Rước Tình Về Với Quê Hương
Rước Tình Về Với Quê Hương
Dương Hồng Loan,Quách Thành Danh
Thương Quá Việt Nam
Thương Quá Việt Nam
Dương Hồng Loan,Quách Thành Danh
Oan Gia Ngõ Hẹp
Oan Gia Ngõ Hẹp
Dương Hồng Loan,Quách Thành Danh
1
Nói Với Người Tình
Nói Với Người Tình
Lê Sang,Dương Hồng Loan
Album
Bolero Tình Yêu
Bolero Tình Yêu
Bolero Tình Yêu
Hoa Tím Lục Bình
Hoa Tím Lục Bình
Hoa Tím Lục Bình
Sự Tích Con Muỗi
Sự Tích Con Muỗi
Sự Tích Con Muỗi
Hai Lối Đưa Tình
Hai Lối Đưa Tình
Hai Lối Đưa Tình
Tình Lúa Duyên Trăng
Tình Lúa Duyên Trăng
Tình Lúa Duyên Trăng
Giọt Lệ Đài Trang
Giọt Lệ Đài Trang
Giọt Lệ Đài Trang