Kim Tử Long
Tên thật:  Hoàng Kim Long
Sinh nhật:  1966-10-17
Giới tính:  Nam
Quốc gia:  Việt Nam
Tổng quan
Bài hát
MV/Video
Album
Thông tin