Minh Minh
Tên thật:  Minh Minh
Sinh nhật:  Chưa cập nhật
Giới tính:  Nữ
Quốc gia:  Việt Nam
Tổng quan
Bài hát
MV/Video
Album
Thông tin