Phan Ý Linh
Tên thật:  Phan Ý Linh
Sinh nhật:  1991
Giới tính:  Nữ
Quốc gia:  Việt Nam
Tổng quan
Bài hát
MV/Video
Album
Thông tin
Sầu Lẻ Bóng 2
Sầu Lẻ Bóng 2
05:25
Sầu Lẻ Bóng 2
Không Giờ Rồi
Không Giờ Rồi
05:05
Không Giờ Rồi
Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ
Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ
05:51
Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ
Tấm Ảnh Không Hồn
Tấm Ảnh Không Hồn
04:23
Tấm Ảnh Không Hồn
Nắng Chiều
Nắng Chiều
05:42
Nắng Chiều
Sao Chưa Thấy Hồi Âm
Sao Chưa Thấy Hồi Âm
06:23
Sao Chưa Thấy Hồi Âm
Tâm Sự Với Anh
Tâm Sự Với Anh
06:30
Tâm Sự Với Anh
Nếu Anh Đừng Hẹn
Nếu Anh Đừng Hẹn
05:22
Nếu Anh Đừng Hẹn
Người Thương Kẻ Nhớ
Người Thương Kẻ Nhớ
04:45
Người Thương Kẻ Nhớ
Giọt Buồn Không Tên
Giọt Buồn Không Tên
05:03
Giọt Buồn Không Tên
Nếu Được Làm Người Tình
Nếu Được Làm Người Tình
05:33
Nếu Được Làm Người Tình
Tuyết Lạnh
Tuyết Lạnh
05:11
Tuyết Lạnh
Lk: Tình Đời - Phận Tơ Tằm
Lk: Tình Đời - Phận Tơ Tằm
05:14
Lk: Tình Đời - Phận Tơ Tằm
Nếu Chúng Mình Cách Trở
Nếu Chúng Mình Cách Trở
05:21
Nếu Chúng Mình Cách Trở