Bảng xếp hạng

Bài hát
Video
Tuần  8 
(    -    )
Anh Ở Đâu
01
Anh Ở Đâu
Khởi My
1
Em Vẫn Chưa Có Người Yêu
02
Em Vẫn Chưa Có Người Yêu
Minh Minh,Nguyen Jenda,Tuấn Đen,Mạnh Mh
5
Yêu Người Gian Dối
04
Yêu Người Gian Dối
Dương Thiên Minh
1
Căn Phòng Nước Mắt
05
Căn Phòng Nước Mắt
Nhóm Mây Trắng
1