Cảm Ơn

Nghệ sĩ:
Nhật Duy
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Trịnh Lâm Ngân