Chút Kỷ Niệm Buồn

Nghệ sĩ:
Phương Huyền
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Tô Thanh Sơn