Đập Vỡ Cây Đàn

Nghệ sĩ:
Hồ Quang Lộc
Năm phát hành:
2020

Thông tin video