Đếm Giọt Sầu Rơi

Nghệ sĩ:
Mai Lệ Quyên
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Vinh Sử Y Vũ