Duyên Kiếp

Nghệ sĩ:
Huỳnh Thật
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Lam Phương