Duyên Phận

Nghệ sĩ:
Kim Thư
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Thái Thịnh