Lời Nhớ Lời Thương

Nghệ sĩ:
Trường Sơn
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Hàn Châu