Lời Tạ Từ

Nghệ sĩ:
Ân Thiên Vỹ
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Dzũng Chinh