Lối Thu Xưa

Nghệ sĩ:
Lý Thu Thảo
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Quốc Dũng