Mưa Bong Bóng

Nghệ sĩ:
Đan Chi
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Lý Quang Diệu