Mười Năm Tái Ngộ

Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Thanh Sơn