Người Thay Thế

Nghệ sĩ:
Châu Khải Phong
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Khánh Đơn