Nhật Ký Đời Tôi

Nghệ sĩ:
Diễm Thùy
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Thanh Sơn