Sơn Nữ Ơi

Nghệ sĩ:
Khánh Duy
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Ngọc Sơn