Tấm Ảnh Không Hồn

Nghệ sĩ:
Lê Như
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Hoài An