Trên Đồng Lúa Vàng

Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Hoàng Thi Thơ