Đừng Trả Cho Nhau

Lưu Ánh Loan

,

Huỳnh Thật

Yêu thích
Chia sẻ
Thông tin

Video | MV

Được Tin Em Lấy Chồng
Được Tin Em Lấy Chồng
04:10
Được Tin Em Lấy Chồng
Hồi Tưởng
Hồi Tưởng
05:20
Hồi Tưởng
Sầu Lẻ Bóng
Sầu Lẻ Bóng
05:49
Sầu Lẻ Bóng
Lan Và Điệp 4
Lan Và Điệp 4
06:20
Lan Và Điệp 4
Đừng Nói Lời Chia Tay
Đừng Nói Lời Chia Tay
05:28
Đừng Nói Lời Chia Tay
Màu Hoa Bí
Màu Hoa Bí
05:25
Màu Hoa Bí
Thương Lắm Mình Ơi
Thương Lắm Mình Ơi
04:21
Thương Lắm Mình Ơi
Cung Sầu Bạc Liêu
Cung Sầu Bạc Liêu
05:42
Cung Sầu Bạc Liêu

Bài hát

Tình Lúa Duyên Trăng
Tình Lúa Duyên Trăng
Lưu Ánh Loan,Lê Sang
19
Sầu Tím Thiệp Hồng
Sầu Tím Thiệp Hồng
Lưu Ánh Loan,Đoàn Minh
16
15
14
Đan Áo Mùa Xuân
Đan Áo Mùa Xuân
Lưu Ánh Loan
11
Xóm Đêm
Xóm Đêm
Huỳnh Thật
12
Thiên Duyên Tiền Định
Thiên Duyên Tiền Định
Lưu Ánh Loan,Lưu Chí Vỹ
8

Album

Hình Ảnh Người Em Không Đợi
Hình Ảnh Người Em Không Đợi
Hình Ảnh Người Em Không Đợi