Mộng Ước Đôi Ta

Lưu Ánh Loan

,

Lê Sang

Yêu thích
Chia sẻ
Thông tin

Video | MV

Trao Nhau Nhẫn Cưới
Trao Nhau Nhẫn Cưới
04:32
Trao Nhau Nhẫn Cưới
Tình Nghèo Có Nhau
Tình Nghèo Có Nhau
04:11
Tình Nghèo Có Nhau
Nỗi Buồn Đêm Đông
Nỗi Buồn Đêm Đông
04:36
Nỗi Buồn Đêm Đông
Xin Trả Tôi Về
Xin Trả Tôi Về
04:48
Xin Trả Tôi Về
Bao Đêm Không Ngủ
Bao Đêm Không Ngủ
04:44
Bao Đêm Không Ngủ
Được Tin Em Lấy Chồng
Được Tin Em Lấy Chồng
04:10
Được Tin Em Lấy Chồng
Màu Hoa Bí
Màu Hoa Bí
05:25
Màu Hoa Bí
Thương Lắm Mình Ơi
Thương Lắm Mình Ơi
04:21
Thương Lắm Mình Ơi

Bài hát

Tình Lúa Duyên Trăng
Tình Lúa Duyên Trăng
Lưu Ánh Loan,Lê Sang
18
Sầu Tím Thiệp Hồng
Sầu Tím Thiệp Hồng
Lưu Ánh Loan,Đoàn Minh
15
14
13
Chỉ Có Bạn Bè Thôi
Chỉ Có Bạn Bè Thôi
Lê Sang,Đoàn Minh,Tony Tèo
9
Đan Áo Mùa Xuân
Đan Áo Mùa Xuân
Lưu Ánh Loan
10
Thiên Duyên Tiền Định
Thiên Duyên Tiền Định
Lưu Ánh Loan,Lưu Chí Vỹ
7

Album

Hình Ảnh Người Em Không Đợi
Hình Ảnh Người Em Không Đợi
Hình Ảnh Người Em Không Đợi