Thương Về Xứ Nghệ

Trịnh Nam Phương

Yêu thích
Chia sẻ
Thông tin

Video | MV

Tự Tình Quê Hương
Tự Tình Quê Hương
04:25
Tự Tình Quê Hương
Màu Hoa Bí
Màu Hoa Bí
05:25
Màu Hoa Bí
Thương Lắm Mình Ơi
Thương Lắm Mình Ơi
04:21
Thương Lắm Mình Ơi
Cung Sầu Bạc Liêu
Cung Sầu Bạc Liêu
05:42
Cung Sầu Bạc Liêu
Cậu Út Chung Tình
Cậu Út Chung Tình
14:28
Cậu Út Chung Tình
Phận Mồng Tơi
Phận Mồng Tơi
05:04
Phận Mồng Tơi
Hỏi Vợ Ngoại Thành
Hỏi Vợ Ngoại Thành
04:30
Hỏi Vợ Ngoại Thành
Éo Le Cuộc Tình
Éo Le Cuộc Tình
05:14
Éo Le Cuộc Tình
Cánh Thư Mùa Hạ
Cánh Thư Mùa Hạ
05:13
Cánh Thư Mùa Hạ
Chuyện Ba Mùa Mưa
Chuyện Ba Mùa Mưa
04:18
Chuyện Ba Mùa Mưa
Người Tình Không Đến
Người Tình Không Đến
05:30
Người Tình Không Đến
Lk Quân Vương Và Thiếp & Xin Đừng Hái Hoa
Lk Quân Vương Và Thiếp & Xin Đừng Hái Hoa
04:26
Lk Quân Vương Và Thiếp & Xin Đừng Hái Hoa

Bài hát

Thương Về Xứ Nghệ
Thương Về Xứ Nghệ
Trịnh Nam Phương