Cối Khuya
9

Cối Khuya

Album:chưa cập nhật
Thể loại:Nhạc Trữ Tình
Yêu thích
Chia sẻ
Thêm vào playlist
Thêm vào danh sách phát
Thông tin

Lời Bài Hát  

Ngày con thơ dại
Mẹ thức suốt đêm
Mẹ thức suốt đêm
Ôi mẹ chỉ một mình
Một mình giã mướn đóng thêm tiền trường
Chày khuya làm mỏi canh ...

...Xem thêm  

Bài hát

Quán Nửa Khuya
Quán Nửa Khuya
Đông Đào
16
Bến Giang Đầu
Bến Giang Đầu
Đông Đào
12
Sa Mưa Giông
Sa Mưa Giông
Đông Đào
11
Duyên Phận
Duyên Phận
Đông Đào
10
Hồn Quê
Hồn Quê
Đông Đào
9
Bâng Khuâng Cánh Phượng
Bâng Khuâng Cánh Phượng
05:55
Bâng Khuâng Cánh Phượng
Bến Giang Đầu
Bến Giang Đầu
05:24
Bến Giang Đầu
Bông Bưởi Hoa Cau
Bông Bưởi Hoa Cau
05:45
Bông Bưởi Hoa Cau
Duyên Phận
Duyên Phận
06:10
Duyên Phận
Kỷ Niệm Nào Buồn
Kỷ Niệm Nào Buồn
05:47
Kỷ Niệm Nào Buồn
Tháng Mấy Em Về
Tháng Mấy Em Về
05:04
Tháng Mấy Em Về
Giọt Nắng Bên Thềm
Giọt Nắng Bên Thềm
04:57
Giọt Nắng Bên Thềm
Vẫy Tay Chào
Vẫy Tay Chào
05:37
Vẫy Tay Chào
Cánh Thư Mùa Hạ
Cánh Thư Mùa Hạ
05:13
Cánh Thư Mùa Hạ