Bội Bạc

Nghệ sĩ:
Châu Giang
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Thanh Sơn