Hai Phương Trời

Nghệ sĩ:
Lâm Chấn Kiệt
Năm phát hành:
2020

Thông tin video