Không Còn Như Lúc Đầu

Nghệ sĩ:
Lữ Bình
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Lê Thảo Lee