Là Người Dưng

Nghệ sĩ:
Hồ Gia Khánh
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
DC Tâm