Linh Hồn Tượng Đá

Nghệ sĩ:
Đồng Thanh Tâm
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Mai Bích Dung