Tấm Ảnh Không Hồn

Nghệ sĩ:
Đồng Thanh Tâm
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Lê Dinh Hoài An