Mưa Biệt Ly

Nghệ sĩ:
Lê Vũ Phương
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Bảo Thạch