Sầu Tím Thiệp Hồng

Nghệ sĩ:
Giao Linh
,
Tuấn Vũ
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Hoài Linh