Thà Trắng Thà Đen

Nghệ sĩ:
Giao Linh
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Giao Tiên
,
Vinh Sử