Số Nghèo

Nghệ sĩ:
Duy Thanh
Năm phát hành:
2020

Thông tin video

Nhạc sĩ:
Nhật Hùng
,
Duy Thanh