Chuyện Tình Biển Xưa

Quách Thành Danh

Yêu thích
Chia sẻ
Thông tin

Video | MV

Chim Lồng Cá Chậu
Chim Lồng Cá Chậu
04:43
Chim Lồng Cá Chậu
Rước Tình Về Với Quê Hương
Rước Tình Về Với Quê Hương
04:58
Rước Tình Về Với Quê Hương
Đám Cưới Trên Đường Quê
Đám Cưới Trên Đường Quê
05:15
Đám Cưới Trên Đường Quê
Màu Hoa Bí
Màu Hoa Bí
05:25
Màu Hoa Bí
Thương Lắm Mình Ơi
Thương Lắm Mình Ơi
04:21
Thương Lắm Mình Ơi
Cung Sầu Bạc Liêu
Cung Sầu Bạc Liêu
05:42
Cung Sầu Bạc Liêu

Bài hát

Khi Ta Nằm Xuống
Khi Ta Nằm Xuống
Quách Thành Danh
49
Phận Đời Hát Rong
Phận Đời Hát Rong
Quách Thành Danh
16
Đôi Bàn Tay Trắng
Đôi Bàn Tay Trắng
Quách Thành Danh
15
Oan Gia Ngõ Hẹp
Oan Gia Ngõ Hẹp
Quách Thành Danh,Dương Hồng Loan
5
Đám Cưới Trên Đường Quê
Đám Cưới Trên Đường Quê
Quách Thành Danh,Dương Hồng Loan
6
Trên Đồng Lúa Vàng
Trên Đồng Lúa Vàng
Quách Thành Danh,Dương Hồng Loan
4
Thương Quá Việt Nam
Thương Quá Việt Nam
Quách Thành Danh,Dương Hồng Loan
3
Rước Tình Về Với Quê Hương
Rước Tình Về Với Quê Hương
Quách Thành Danh,Dương Hồng Loan
3
Nơi Sinh Ra Mình
Nơi Sinh Ra Mình
Quách Thành Danh