Lk Chacha

Lưu Ánh Loan

,

Đoàn Minh

,

Tùng Anh Bolero

Yêu thích
Chia sẻ
Thông tin

Bài hát

Tình Lúa Duyên Trăng
Tình Lúa Duyên Trăng
Lưu Ánh Loan,Lê Sang
32
29
Sầu Tím Thiệp Hồng
Sầu Tím Thiệp Hồng
Lưu Ánh Loan,Đoàn Minh
27
24
Đan Áo Mùa Xuân
Đan Áo Mùa Xuân
Lưu Ánh Loan
20
Thiên Duyên Tiền Định
Thiên Duyên Tiền Định
Lưu Ánh Loan,Lưu Chí Vỹ
19
Chỉ Có Bạn Bè Thôi
Chỉ Có Bạn Bè Thôi
Lê Sang,Đoàn Minh,Tony Tèo
19
13
Đôi Mắt Người Xưa
Đôi Mắt Người Xưa
Mai Lệ Quyên,Đoàn Minh
13
Mộng Ước Đôi Ta
Mộng Ước Đôi Ta
Lưu Ánh Loan,Lê Sang
10

Album

Bài Tình Ca Mùa Đông
Bài Tình Ca Mùa Đông
Bài Tình Ca Mùa Đông
Hình Ảnh Người Em Không Đợi
Hình Ảnh Người Em Không Đợi
Hình Ảnh Người Em Không Đợi