Nối Lại Trầu Cau

Võ Minh Lâm

,

Như Huỳnh

Yêu thích
Chia sẻ
Thông tin

Video | MV

Bỏ Mặc Dòng Sông
Bỏ Mặc Dòng Sông
05:19
Bỏ Mặc Dòng Sông
Thương Người Dân Quê
Thương Người Dân Quê
04:53
Thương Người Dân Quê
Về Sài Gòn Nhớ Miền Tây
Về Sài Gòn Nhớ Miền Tây
04:37
Về Sài Gòn Nhớ Miền Tây
Cô Dâu Miền Tây
Cô Dâu Miền Tây
06:22
Cô Dâu Miền Tây
Màu Hoa Bí
Màu Hoa Bí
05:25
Màu Hoa Bí
Thương Lắm Mình Ơi
Thương Lắm Mình Ơi
04:21
Thương Lắm Mình Ơi
Cung Sầu Bạc Liêu
Cung Sầu Bạc Liêu
05:42
Cung Sầu Bạc Liêu
Cậu Út Chung Tình
Cậu Út Chung Tình
14:28
Cậu Út Chung Tình
Phận Mồng Tơi
Phận Mồng Tơi
05:04
Phận Mồng Tơi
Hỏi Vợ Ngoại Thành
Hỏi Vợ Ngoại Thành
04:30
Hỏi Vợ Ngoại Thành
Éo Le Cuộc Tình
Éo Le Cuộc Tình
05:14
Éo Le Cuộc Tình