Lại Nhớ Người Yêu

Đồng Thanh Tâm

Yêu thích
Chia sẻ
Thông tin

Video | MV

Bến Sông Chờ
Bến Sông Chờ
05:10
Bến Sông Chờ
Trên Dòng Sông Nhỏ
Trên Dòng Sông Nhỏ
04:59
Trên Dòng Sông Nhỏ
Hai Bàn Tay Trắng
Hai Bàn Tay Trắng
04:39
Hai Bàn Tay Trắng
Trong Tầm Mắt Đời
Trong Tầm Mắt Đời
04:48
Trong Tầm Mắt Đời
Đau Xót Lý Tình Quê
Đau Xót Lý Tình Quê
05:20
Đau Xót Lý Tình Quê
Mộng Tình Phai
Mộng Tình Phai
05:17
Mộng Tình Phai
Mẹ Cha Là Phật
Mẹ Cha Là Phật
04:57
Mẹ Cha Là Phật
Kiếp Nhân Sinh
Kiếp Nhân Sinh
05:03
Kiếp Nhân Sinh

Bài hát

Tri Ân Phật Thích Ca
Tri Ân Phật Thích Ca
Đồng Thanh Tâm
16
Kiếp Nhân Sinh
Kiếp Nhân Sinh
Đồng Thanh Tâm
12
Đau Xót Lý Tình Quê
Đau Xót Lý Tình Quê
Đồng Thanh Tâm
6
Cát Bụi Cuộc Đời
Cát Bụi Cuộc Đời
Đồng Thanh Tâm
3
Lạy Phật Quan Âm
Lạy Phật Quan Âm
Đồng Thanh Tâm
3
Chuyện Ba Mùa Mưa
Chuyện Ba Mùa Mưa
Đồng Thanh Tâm
2
Mộng Tình Phai
Mộng Tình Phai
Đồng Thanh Tâm
2
Người Đã Như Mơ
Người Đã Như Mơ
Đồng Thanh Tâm
1
Đêm Tóc Rối
Đêm Tóc Rối
Đồng Thanh Tâm
1
Yêu Giận Hờn
Yêu Giận Hờn
Đồng Thanh Tâm
1